Онлайн магазини с dae-filmheritage.eu

Портал за онлайн магазините, полезна информация и материали.

онлайн магазини

Работата на мениджъра е не лека и всеобхватна. На практика той носи отговорност над дадена дейност като цяло. За целта той трябва да изпълнява най-различни функции, сред които са: Да ръководи Да взема решения Да координира работата Да комуникира с всички Да разрешава проблеми Да контролира Да следи за качеството За да са на лице всички тези качества, мениджъра трябва да има цял набор от умения, които на различни етапи от развитието на даден бизнес трябва да са реални. Успешният ръководител, трябва да е активен, да предвижда, да рискува на моменти и да посреща активно и адекватно всяка пречка. Какви качества и умения имат мениджърите у нас; С какви трудности се сблъскват днес управителите на бизнес; Как мениджъра създава и развива организация и как подбира персонала; Защо са важни обученията. На тези и други въпроси решихме да се потърсим отговори, сред минали по този път, успешно реализирали онлайн бизнес или…
Пропити от реклами по медии, преса, Интернет, малко са нещата днес, които могат истински да грабнат и да провокират интереса, да грабнат и да завладеят силно и истински. Ценностната система на хората днес е значително размито понятие и въпреки това, напълно се обяснява незаинтересоваността и резервираността на клиента. И тук идва място на рекламата, а каква тогава да е тя, за да успее?! Рекламата днес, трябва не само да не е дразнеща, отблъскваща и банална, но следва и да може да създаде усещане у гледащият я, че е специално за него създадена. Когато е реалност последното може да говорим, че рекламата е била успешна. Едва ли има нужда да убеждаваме някого, че има нужда точно от този шампоан, ако той няма коса или да обясняваме, колко вкусни са тези кренвирши, след като той е вегетарианец. И тук първата важна стъпка в добрата реклама, а именно стратегия към кого ще е…